Dana Feed

At få virksomheden certificeret efter ISO 9001 og ISO 22000, er ganske enkelt en gave til alle virksomheder i vækst – på alle måder.
DANA FEED oplevede – under opbygningen af selve systemerne samt under certificeringerne – at medarbejderne faktisk har fået det meget nemmere.
Og mange kompetencer er der flyttet rundt på, så beslutningerne tages der, hvor de bedste forudsætninger for at træffe dem rigtigt findes.
Det har givet et mere kvalificeret indhold i hverdagen, lettet på ledelsesniveauet og samtidigt fjernet flaskehalse, der skyldtes manglende videndeling.

Direktøren fra DANA FEED udtaler ”Man kan se at certificeringer aftvinger respekt ude i markedet, og når det sammenholdes med de utallige forbedringer, der er opnået internt, kan man kun sige at det har været det hele værd.”

Systemerne hos DANA FEED A/S er opbygget og implementeret af Vibeke Bomholt fra Bomholt Food Safety