Fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed  – Siden januar 2006 har det været et krav at foder- og fødevarevirksomheder skal have et egenkontrolsystem der bygger på HACCP principperne, det vil sige - find ud af hvilke risici der er, hvordan du kan undgå dem og hvordan du styrer dem der naturligt vil være, ligeledes skal systemet indeholde en metode til sporing af dine produkter.
Bomholt Food Safety kan hjælpe dig med at opbygge systemet og udarbejde en HACCP-plan, til brug ved styringen og teste sporbarheden af dine produkter så en eventuel hjemkaldelse eller tilbagetrækning bliver så sikker og simpel som muligt.