Leverandørgodkendelser

Har du behov for hjælp til at se dine leverandører efter i sømmene, kan Bomholt Food Safety også hjælpe dig her. Sammen kan vi udvælge de krav du ønsker at stille til dine leverandører, hvorefter Bomholt Food Safety tager kontakten til leverandøren og undersøger hvordan kravene bliver opfyldt.